Hyvinvointi Auckland

Hyvinvoinnin työkalut

Ihminen on fyysinen, psyykkinen ja henkinen kokonaisuus. Hyvinvointimme perustuu mielestäni kokonaisvaltaisuuteen. Jos näistä yksi tai useampi osa ontuu, silloin ei voi kokonaisvaltaisesti hyvin. Tarvitsemme kokonaisvaltaista hyvinvointia kokeaksemme elämämme mahdollisimman onnelliseksi ja hyväksi. Tehokkaaseen työskentelyyn tarvitsemme myös kokonaisvaltaista hyvinvointia. Esimerkiksi minun sairaanhoitajana täytyy voida hyvin kokonaisvaltaisesti, että jaksan työssäni mahdollisimman hyvin. Niinpä myös itsestäni huolehtiminen on erittäin tärkeää, muuten työkalu on rikki. Jos voi itse pahoin, ei voi antaa 100 % panosta työlleenkään. Niinpä hyvinvoivasta ja itsestään huolestivasta sairaanhoitajasta hyötyy lopulta kaikki. Seuraavaan listaan olen koonnut omasta mielestäni tärkeimpiä hyvinvoinnin kulmakiviä:

Terveellinen, monipuolinen ja kohtuudessa pysyvä ruokailu

Tarvitsemme ruoasta energiaa ja ravintoaineita jaksaakseen ja voidaksemme hyvin. Myös herkuttelu toisinaan on sallittua ja tuo henkistä hyvää oloa. Muistetaan kuitenkin että liiallinen herkuttelu ja epäterveellinen napostelu lisäävät riskiä ylipainolle ja erilaisille sairauksille. Muistetaan kohtuus kaikessa!

Normaalipaino

Normaalipainossa pysyminen tai sinne pyrkiminen ovat tärkeä osa terveyden edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Tässä on itselleni tämän vuoden haaste ja siihen pyritään ja tiedän, että kovasti joutuu pakertamaan, että tavoite saavutetaan. Tsemppiä meille kaikille, jotka asian kanssa painivat!

Riittävä uni ja rentoutuminen

Riittävä uni ja rentoutuminen ovat hyvinvoinnin tärkeä perusta. Jos unta ei saa riittävästi se näkyy nopeasti omassa jaksamisessa ja keskittymiskyvyssä.

Liikunta ja ulkoilu

Liikunnalla ja ulkoilulla on suuri vaikutus meidän hyvinvointiin ja se lisää meidän hyvinvointia. Mieluisat harrastukset tuovat iloa, hyvää oloa ja inspiraatiota elämään.

Raittius tai kohtuullinen alkoholin käyttö

Runsas alkoholin käyttö vaikuttaa negatiivisesti niin fyysiseen kuin henkiseenkin terveyteen. Liiallinen alkoholin käyttö vaikuttaa esim. perhe-elämään ja työpanoksesi laskee.

Tupakoimattomuus

Tupakoinnin haitat ovat varmaankin tuttuja meille jokaiselle.

Hyvät ihmissuhteet

Tämä kohta käsittää niin perheen, ystävät kuin työyhteisönkin. Myös erilaisiin yhteisöihin kuuluminen tuo henkistä hyvää oloa. – Itsensä, muiden ihmisten ja elämän hyväksyminen. Omien vikojen liiallinen pohtiminen tai maailman tilanteen jatkuva sureminen kuluttaa paljon energiaa. Omalta osaltamme voimme yrittää vaikuttaa asioihin, mutta lopulta emme voi muuttaa itseämme täysin erilaiseksi ihmiseksi tai pelastaa koko maailmaa. Myös muiden ihmisten hyväksyminen sellaisena kuin he ovat helpottaa oloa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että meidän tulee antaa muiden ihmisten kohdella meitä huonosti.

Haaveet ja unelmat

Tämä ei välttämättä ole kaikille tärkeää, mutta itse koen pysyväni virkeänä ja innostuneena, kun minulla on asioita joita tavoitella ja joista haaveilen tai joita odotan.

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme!

Search

+